​​Tiểu sử
Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Nigeria

 LQT.jpg

  Lương Quốc Thịnh 

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Ni-giê-ri-a, kiêm nhiệm Cộng hòa 

Xi-ê-ra Lê-ôn, Cộng hòa   Ga-na, Cộng hòa Tô-gô, Cộng hòa Ca-mơ-run, Cộng hòa Sát và Cộng hòa Li-bê-ri-a

 

Họ và tên: Lương Quốc Thịnh

Ngày sinh: 18/11/1962

Quê quán: Xã Nam Chính, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Ngoại ngữ: Anh C

Gia đình: Có vợ và 02 con.

Quá trình công tác:

​1985-1987: Cán bộ Nhà máy Vật liệu Bưu điện, Tổng cục Bưu điện, Hà Nội.

1988-1989: Cán bộ Sở Công nghiệp Thái Bình.

1989-1996: Phó Trưởng phòng rồi Trưởng phòng Kế hoạch vật tư, Xí nghiệp Dệt nhuộm, Sở Công nghiệp Thái Bình.

1996-2002: Chuyên viên phòng Kế hoạch và Đầu tư, UBND Thị xã Thái Bình.

2002- 2010: Chuyên viên tổng hợp, Phó Chánh Văn phòng rồi Chánh Văn phòng Thành ủy Thái Bình, Thành ủy viên từ 8/2005.

2010-2012: Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

2012-2015: Hàm Phó Vụ trưởng, Vụ Tổ chức-Cán bộ, Ban Đối ngoại Trung ương.

01/2016-nay: Phó Vụ trưởng, Vụ Tổ chức-Cán bộ, Ban Đối ngoại Trung ương.


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​