​​​​​​
Đại sứ quán CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa liên bang Ni-giê-ri-a.

Địa chỉ: Số 1, Phố Kyari Mohammed Crescent, quận Asokoro, Abuja, Nigeria.

Điện thoại: (+234-8) 137086724

Email: dsqvnnigeria@yahoo.com

Website: https://vnembassy-abuja.mofa.gov.vn

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​