​​​​
Đại sứ quán CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa liên bang Ni-giê-ri-a
Địa chỉ: Số 1, Phố Kyari Mohammed Crescent, quận Asokoro, Abuja, Nigeria.
Điện thoại: (+234-8) 137086724
Email: dsqvnnigeria@yahoo.com
Website: vnembassy-abuja.mofa.gov.vn

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​