​HIỆP ĐỊNH, THỎA THUẬN, BẢN GHI NHỚ GIỮA HAI NƯỚC:

​- Tháng 6/2001, Việt Nam và Nigeria đã ký Hiệp định Thương mại.

- Từ 23 – 25/11/2005, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Nigeria đã thăm chính thức Việt Nam. Nhân dịp này Chính phủ hai nước ký Hiệp định hợp tác Kinh tế, Thương mại, Văn hoá, Khoa học và Công nghệ.

- Đang cập nhật ... ​
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​