• ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI NIGERIA


  Đại sứ quán CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa liên bang Ni-giê-ri-a

  Địa chỉ: Số 1, Phố Kyari Mohammed Crescent, quận Asokoro, Abuja, Nigeria.

  Điện thoại: (+234-9) 079173669

  Email: dsqvnnigeria@yahoo.com

  Website: https://vnembassy-abuja.mofa.gov.vn

  Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu, 09.00 - 17.00 (giờ nghỉ: 12.00 - 14.00)

  Danh sách cán bộ của Đại sư quán:

  1. Phạm Anh Tuấn - Đại sứ
  2. Vũ Nhật Thăng - Bí thứ thứ Hai
  3. Nguyễn Ngọc Hoàng - Bí thư thứ Ba​

  Thương vụ

  Địa chỉ: No 9, Integrity Estate, Plot 27, Chief Yesufu Abiodun Oniru Road, Victoria Island, Lagos 

  Điện thoại: (+234-8) 069414558

  Email: vietradenigeria@gmail.com

  1. Hoàng Tuấn Việt- Tham tán
  2. Trần Trọng Kim - Bí thư thứ Ba

​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​